Lună: septembrie 2023

Institutional Cooperation Student event

Student thought

I asked the students from the Faculty of Engineering in Hunedoara to tell us some impressions experienced during the days spent at the Technical University of Moldova, Chisinau, part of the inter-institutional collaboration project. Cristina…„In a constantly changing universe, education remains the lighthouse that illuminates our journey towards progress and understanding.This is the main reason […]

Citește mai mult ...
Colaborări Evenimente studenți

Cuvânt de gând studențesc

I-am rugat pe studenții de la Facultatea de Inginerie din Hunedoara să ne spună câteva impresii trăite pe parcursul zilelor petrecute la la Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău, parte din proiectul de colaborare interinstituțională. Cristina …,,Într-un univers în continuă schimbare, educația rămâne farul care ne luminează călătoria spre progres și înțelegere. Acesta este principalul motiv  […]

Citește mai mult ...
General

Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră

Despre noi Centrul Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC) este o structură a Universităţii Politehnica Timişoara (UPT) ca misiune acordarea de suport specializat studenților în vederea optimizării traseului educaţional şi profesional al acestora. Sub îndrumarea unui cadru didactic, la nivelul fiecărei facultăți există câte un oficiu al acestei structuri. Servicii oferite de CCOC: Unul dintre principalele servicii oferite […]

Citește mai mult ...
Tutoriat anul I

Tutoriat anul I

Tips&Tricks am devenit student Ai devenit student UPT, felicitări!!!!! Înseamnă că ai luat o decizie! Ai o dorință! Cum ți-e dorința, ți-e și intenția. Cum ți-e intenția, ți-e și voința. Cum ți-e voința, ți-e și fapta. Cum ți-e fapta, ți-e și soarta. La începutul anului I, viața de student vine cu noi provocări atât pe […]

Citește mai mult ...
Institutional Cooperation Student event

Student thought

I asked the students from the Faculty of Engineering in Hunedoara to tell us some impressions experienced during the days spent at the Technical University of Moldova, Chisinau, part of the inter-institutional collaboration project. Spridon…. ,,I chose this opportunity to go to Chisinau for two weeks because I like to experience new things, to adapt […]

Citește mai mult ...
Colaborări Evenimente studenți

Cuvânt de gând studențesc

I-am rugat pe studenții de la Facultatea de Inginerie din Hunedoara să ne spună câteva impresii trăite pe parcursul zilelor petrecute la la Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău, parte din proiectul de colaborare interinstituțională. Spiridon…..,,Am ales această oportunitate de a merge în Chișinău timp de două săptămâni deoarece îmi place să experimentez lucruri noi, să […]

Citește mai mult ...
Institutional Cooperation Student event

Student thought

I asked the students from the Faculty of Engineering in Hunedoara to tell us some impressions experienced during the days spent at the Technical University of Moldova, Chisinau, part of the inter-institutional collaboration project. Andreea….. „When life gives you opportunities, you must take advantage of them with confidence without hesitation.Choosing to follow one of the […]

Citește mai mult ...
Colaborări Evenimente studenți

Cuvânt de gând studențesc

I-am rugat pe studenții de la Facultatea de Inginerie din Hunedoara să ne spună câteva impresii trăite pe parcursul zilelor petrecute la la Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău, parte din proiectul de colaborare interinstituțională. Andreea….. ,,Atunci când viața îți oferă oportunități trebuie să profiți de ele cu încredere fără ezitări. Alegând să-mi urmez unul din […]

Citește mai mult ...
Institutional Cooperation Student event

Student thought

I asked the students from the Faculty of Engineering in Hunedoara to tell us some impressions experienced during the days spent at the Technical University of Moldova, Chisinau, part of the inter-institutional collaboration project. Rusalina….. ,,I chose to do something different, to take advantage of an opportunity that don’t always come across and to go […]

Citește mai mult ...
Colaborări Evenimente studenți

Cuvânt de gând studențesc

I-am rugat pe studenții de la Facultatea de Inginerie din Hunedoara să ne spună câteva impresii trăite pe parcursul zilelor petrecute la la Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău, parte din proiectul de colaborare interinstituțională. Rusalina…… ,,Am ales să fac ceva altfel, să profit de o oportunitate peste care nu dai oricând și să merg într-un […]

Citește mai mult ...