Lună: octombrie 2023

Tutoriat anul I

Tutoriat anul I

Studentul tutore anul universitar 2023-2024 După discuții cu fiecare dintre studenții propuși ca și tutori la studenții anului I, au acceptat provocarea următorii: Nr. Crt. Nume/prenume Anul de studii Specializarea Mediaanilor de studii 1 Popescu Alin III AR 8,71 2 Certejan Vlad III AR 8,49 3 Panduru Simona III IVD 9,71 4 Dehelean Loredana III […]

Citește mai mult ...
Student thought

Student thought

The dream holliday Nicoleta Mădălina….. ,,My dream holliday takes me far away, to a corner of the world where I can connect with the natural beauty and authentic culture of a fascinating country. I choose to go to New Zealand, a destination that represents a perfect symbiosis between spectacular landscapes and authentic traditions. In the […]

Citește mai mult ...
De la studenți adunate

De la studenți adunate

Vacanța de vis Nicoleta Mădălina….. ,,Visul meu de vacanță de vis mă poartă departe, într-un colț al lumii în care mă pot conecta cu frumusețea naturii și cultura autentică a unei țări fascinante. Aleg să mă îndrept către Noua Zeelandă, o destinație ce reprezintă o perfectă simbioză între peisaje spectaculoase și tradiții autentice. În prima […]

Citește mai mult ...
Evenimente studenți Zilele Carierei UPT

În ritm cu piața muncii

Universitatea Politehnica Timișoara, prin Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC), în perioada 18 – 19 octombrie 2023 la Cantina UPT din Complexul studențesc organizează cea de-a XXIII-a ediție a celui mai important Târg de carieră din vestul țării – Zilele Carierei. Companii de renume din vestul țării își dau întâlnire cu studenții și […]

Citește mai mult ...
Partnerships Student, graduates, career and the life flow

Students, graduates, career and the life flow

If you are a student and/or master’s student and you are interested in a professional career, the internship is the best opportunity to put the theoretical knowledge you have acquired into practice. Various companies offer paid internships, full-time, between July and September, during which you will be permanently guided by a specialist. Throughout the duration […]

Citește mai mult ...
Colaborări Studenții, absolvenții, cariera și ritmul vieții

Studenții, absolvenții, cariera și ritmul vieții

Dacă ești student și/sau masterand și ești interesat de o carieră profesională, internship-ul este cea mai bună ocazie să pui în practică cunoștințele teoretice acumulate. Companii diverse oferă stagii plătite, cu normă întreagă, în perioada iulie-septembrie, timp în care vei fi îndrumat permanent de un specialist. Pe toată durata programului ai acces la situații reale […]

Citește mai mult ...
Partnerships Student, graduates, career and the life flow

Students, graduates, career and the life flow

If you are a student and/or master’s student and you are interested in a professional career, the internship is the best opportunity to put the theoretical knowledge you have acquired into practice. Various companies offer paid internships, full-time, between July and September, during which you will be permanently guided by a specialist. Throughout the duration […]

Citește mai mult ...
Colaborări Studenții, absolvenții, cariera și ritmul vieții

Studenții, absolvenții, cariera și ritmul vieții

Dacă ești student și/sau masterand și ești interesat de o carieră profesională, internship-ul este cea mai bună ocazie să pui în practică cunoștințele teoretice acumulate. Companii diverse oferă stagii plătite, cu normă întreagă, în perioada iulie-septembrie, timp în care vei fi îndrumat permanent de un specialist. Pe toată durata programului ai acces la situații reale […]

Citește mai mult ...
Wellbeing

A beautiful mind

Socializing through physical activity The new academic year manifests itself as a universe of feelings, experiences, memories, which will shape and give meaning to the life of each participant in the knowledge process. In this space lies a unique combination of excitement, curiosity and a desire to explore. In the premises of the Faculty’s Sports […]

Citește mai mult ...
Wellbeing

Minte sănătoasă în corp sănătos

Socializare prin mișcare Noul an universitar se manifestă ca un univers de trăiri, experiențe, amintiri, care vor modela și vor da sens vieții fiecărui participant la procesul cunoașterii. În acest spațiu se află o combinație unică de entuziasm, curiozitate și dorință de a explorare. În spațiile Sălii de sport a facultății, începând cu data de […]

Citește mai mult ...