Zi: 28 septembrie 2023

Institutional Cooperation Student event

Student thought

I asked the students from the Faculty of Engineering in Hunedoara to tell us some impressions experienced during the days spent at the Technical University of Moldova, Chisinau, part of the inter-institutional collaboration project. Cristina…„In a constantly changing universe, education remains the lighthouse that illuminates our journey towards progress and understanding.This is the main reason […]

Citește mai mult ...
Colaborări Evenimente studenți

Cuvânt de gând studențesc

I-am rugat pe studenții de la Facultatea de Inginerie din Hunedoara să ne spună câteva impresii trăite pe parcursul zilelor petrecute la la Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău, parte din proiectul de colaborare interinstituțională. Cristina …,,Într-un univers în continuă schimbare, educația rămâne farul care ne luminează călătoria spre progres și înțelegere. Acesta este principalul motiv  […]

Citește mai mult ...