Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră

Despre noi

Centrul Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC) este o structură a Universităţii Politehnica Timişoara (UPT) ca misiune acordarea de suport specializat studenților în vederea optimizării traseului educaţional şi profesional al acestora. Sub îndrumarea unui cadru didactic, la nivelul fiecărei facultăți există câte un oficiu al acestei structuri.

Servicii oferite de CCOC:

 • Consilierea studenţilor în diverse probleme
 • Evaluare aptitudinală
 • Traininguri
 • Seminarii
 • Workshopuri
 • Identificare de oportunităţi pentru studenţii şi absolvenţii UPT
 • Prezentări de companii
 • Zilele Carierei
 • Vizite în companii
 • Prezentări de oferte ale companiilor (locuri de muncă, stagii de practică, colaborări, burse private, proiecte de diplomă)
 • Monitorizarea inserţiei absolvenţilor pe piaţa muncii şi prezentarea de statistici în acest sens conducerii universităţii şi facultăţilor
 • Promovarea ofertei educaţionale a UPT atât în ţară cât şi în străinătate
 • Generarea de diverse materiale suport pentru studenţi: ghidul studentului, ghid de informare şi orientare în carieră, diverse broşuri şi pliante
 • Generarea de materiale pentru promovarea ofertei educaţionale a UPT în rândul liceenilor
 • Excursii de studiu sau de informare (la diverse companii/instituţii, Parlamentul României, instituţiile Uniunii Europene, ş.a.)
 • Dezvoltarea de programe europene în sprijinul studenţilor şi absolvenţilor UPT
 • Gestionarea unor programe precum: Euro 200, tabere studenţeşti, burse sociale speciale
 • Menţinerea legăturii cu mediul societal în sensul intermedierii legăturii între acesta cu studenţii şi universitatea pentru a identifica diverse oportunităţi, dar şi pentru a prezenta oferta de specialişti a UPT

Unul dintre principalele servicii oferite de CCOC-FIH studenților este cel de consiliere individuală. Astfel, orice student FIH/UPT poate beneficia de următoarele tipuri de consiliere:

 1. Consilierea vocațională  are rolul de a susține persoana în descoperirea propriilor interese, aptitudini, abilități, competențe și cunoștințe dobândite până în acel moment, cu scopul de a le aplica în următoarele etape de dezvoltare personală și profesională.

2. Consilierea în scop de optimizare personală are obiectivul de a ameliora problemele emoţionale și de comportament. Cuprinde metode, strategii, analize și  tehnici cu ajutorul cărora se îmbunătățeste gradul de conștientizare și identitate de sine, se dezvoltă potențialul și talentele ființei umane îmbunătățind calitatea vieții și a stării de bine, contribuind la realizarea viselor și aspirațiilor.

Toate serviciile oferite de CCOC-FIH/UPT sunt gratuite.
Pentru a programa o întâlnire, studenții interesați pot completa link-ul de mai jos:


  https://forms.gle/TVK4WvHnkBVAqV62A

Avatar photo