Zi: 13 septembrie 2023

Institutional Cooperation Student event

Student thought

I asked the students from the Faculty of Engineering in Hunedoara to tell us some impressions experienced during the days spent at the Technical University of Moldova, Chisinau, part of the inter-institutional collaboration project. Andreea….. „When life gives you opportunities, you must take advantage of them with confidence without hesitation.Choosing to follow one of the […]

Citește mai mult ...
Colaborări Evenimente studenți

Cuvânt de gând studențesc

I-am rugat pe studenții de la Facultatea de Inginerie din Hunedoara să ne spună câteva impresii trăite pe parcursul zilelor petrecute la la Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău, parte din proiectul de colaborare interinstituțională. Andreea….. ,,Atunci când viața îți oferă oportunități trebuie să profiți de ele cu încredere fără ezitări. Alegând să-mi urmez unul din […]

Citește mai mult ...