Zi: 7 septembrie 2023

Institutional Cooperation Student event

Student thought

I asked the students from the Faculty of Engineering in Hunedoara to tell us some impressions experienced during the days spent at the Technical University of Moldova, Chisinau, part of the inter-institutional collaboration project. Rusalina….. ,,I chose to do something different, to take advantage of an opportunity that don’t always come across and to go […]

Citește mai mult ...
Colaborări Evenimente studenți

Cuvânt de gând studențesc

I-am rugat pe studenții de la Facultatea de Inginerie din Hunedoara să ne spună câteva impresii trăite pe parcursul zilelor petrecute la la Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău, parte din proiectul de colaborare interinstituțională. Rusalina…… ,,Am ales să fac ceva altfel, să profit de o oportunitate peste care nu dai oricând și să merg într-un […]

Citește mai mult ...