Tutoriat anul I

Studentul tutore anul universitar 2023-2024

După discuții cu fiecare dintre studenții propuși ca și tutori la studenții anului I, au acceptat provocarea următorii:

Nr. Crt.Nume/prenumeAnul de studiiSpecializareaMedia
anilor de studii
1Popescu AlinIIIAR8,71
2Certejan VladIIIAR8,49
3Panduru SimonaIIIIVD9,71
4Dehelean LoredanaIIIIIND9,12
5Nicula DenisIIIEC8,42
6Mathe DenisaIIIMAN8.68
7Sârbu ArianaIIIIEICM8.97

Cadru de discuții al Studentului tutore la Facultatea de Inginerie din Hunedoara

Alături de cadru didactic coordonator la fiecare specializare, sub îndrumarea decanului, a prodecanului și a responsabilului de oficiu consiliere, studentul tutore sprijină studenții anului I în eforturile de adaptare la cerințele specifice ale învățământului universitar în vederea dobândirii, într-un interval de timp optim, a autonomiei profesionale și personale în îndeplinirea sarcinilor care le revin. De asemenea, pentru că a promovat deja anul I de studii, studentul tutore oferă suport moral în depășirea problemelor cu care se ivesc și/sau face trimitere la persoanele abilitate.

Fiecare specializare are desemnată câte unul sau doi studenți tutore. Activitatea acestora, pe bază de voluntariat, se concretizează prin oferirea de recomandări și informații academice necesare începutului de călătorie profesională a studenților anului I.  Studenții tutori comunică cu studenții anului I online și față în față.

Cadrul elementelor de referință pentru sprijin cuprinde:

– structura anului universitar (câte 14 săptămâni pare și impare în componența fiecărui semestru, cele 2 sesiuni, post sesiunile, vacanțele)

–  descifrarea orarului, a sălilor de curs/seminar/laborator

numele, prenumele, titulatura, modalități de a fi contactat fiecare cadru didactic, decanul, prodecanul, responsabil oficiu CCOC

– descifrarea informațiilor de pe site-ul facultății

locația secretariatului facultății

– locația cantinei, a bibliotecii

– necesitatea accesării contului de intranet (în afară de contul de student, care este accesat odată cu dobândirea calității de student)

– detalii despre punctele de credit

– informații despre accesul și activitățile desfășurate de Liga Studenților

– informarea despre serviciile de consiliere academică

– orice alte informații solicitate și/sau considerate necesare

Avatar photo