COLABORĂRI PROFESIONALE

Vizita profesională a studenților de la Facultatea de Inginerie din Hunedoara la Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău

Recunoscând valoarea colaborărilor inter-universitare în plan educațional, cultural și științific, Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău și Facultatea de Inginerie din Hunedoara, Universitatea Politehnica Timișoara își manifestă interesul și promovează o relație de cooperare în scopul realizării unui parteneriat durabil prin inițierea unui acord de Cooperare Academică.

În cadrul schimbului de bune practici necesar activităților educaționale și de cercetare, una dintre activitățile specifice cuprinsă în acordul de cooperare al celor două instituții de învățământ superior, se referă la un stagiu de 2 săptămâni de vizite profesionale ale studenților la firme din România și Republica Moldova.

Anul 2023 este semnificativ pentru reluarea acestei acțiuni cu beneficii pe multiple planuri într-un mod pe care nu mi l-am imaginat. Pe parcurs, studenții cresc ca și oameni, nu doar ca specialiști într-un domeniu. O preocupare autentică este căutarea de valori pline de semnificație și grija față de starea noastră zilnică.
Acest schimb profesional este pentru toți cei implicați câștig-câștig!

În perioada 11 iulie – 25 iulie 2023, delegația de 15 studenți și un cadru didactic coordonator de la Facultatea de Inginerie din Hunedoara au desfășurat un stagiu profesional la invitația colegilor de la Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău, Facultatea de Inginerie Electrică și Energetică.

Programul a cuprins vizite profesionale la firme din Republica Moldova: FabLab Parc Tehnic, Centrala Electrică cu Termoficare 2, Institutul Național de Metrologie, SEBN MD cablaje Orhei, Moldelectrica Stația Brăila, Blacksea EMS Rîșcani, Parcul Tehnologic, Zona Economică Liberă, Vitanta EFES, Electrotehnoimport, Observator astronomic Parc Tematic UTM.

Partea social-culturală și divertismentul s-au identificat prin explorarea împrejurimilor cu ajutorul troleibuzului și în special al pașilor, peste 200 000 înregistrați în cele 14 zile: participarea la o parte din manifestările Festivalului ,,Te salut Chișinău”, ediția a III-a, vizitarea Parcului tematic UTM, a Parcului Valea Morii, Parcului Valea Trandafirilor, Grădina Zoologică, Muzeul Militar, Muzeul național de istorie, Muzeul, Regiei Transport Electric Chișinău, Centrul artistic Lazari Studio, Expoziția ,,Basarabeni în Gulag” din Piața Marii Adunări Naționale.


Nimic nu e întâmplător, și de fiecare dată lucrurile vin spre noi atunci când suntem pregătiți să le primim și mai ales suntem prezenți în prezent. Știu că pentru fiecare student această călătorie va rămâne o amintire prețioasă. La care vor adăuga pe rând altele.

Acțiunea pas cu pas duce la consolidarea unor rezultate pe termen lung și educarea unei identități pentru succesul personal.
În continuare, istorisirile studenților exprimă gândurile și sentimentele pe care cu mult curaj și sensibilitate le vor transmite și pe care le voi dărui mai departe. Îi admir și sunt onorată să-i cunosc!!!

Avatar photo